W tym znaczeniu termin ten dotyczy

nalepki cennik nalepki cennik
DTP (ang.

desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi.

Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przyg.

Widok do druku:

nalepki cennik